Biologická rozmanitost

Společnost rozmanitost živých organismů na jednom místě.