objemová hmotnost

Suchá hmotnost půdy na jednotku objemového objemu půdy, vyjádřená jako g / cm3, obvykle uvedená na sušárně (110