Usazování uhlíku

Kapacita půdy ukládat uhlík v nestabilní formě s cílem snížit CO2 koncentrace