Přijetí

Proces, ve kterém praktici přijímají (zemědělská) řídicí opatření.