Kapacita kationtové výměny (CEC)

Schopnost půdy zadržovat živiny pro rostlinné použití. CEC je konkrétně částka záporných poplatků dostupných na jíl a humus držet kladně nabité ionty. Efektivní kationtová výměna kapacita (ECEC) se uvádí pro kyselé půdy (pH <5). Vyjádřeno jako centimoly náboje na kilogram půdy (cmolc / kg).