Adsorpce

Proces, při kterém jsou atomy, molekuly nebo ionty zadržovány na povrchu pevných látek chemickými nebo fyzickými vazbami.