Konvenční zemědělství

Způsob chovu, který zahrnuje použití syntetických chemických hnojiv, pesticidy a herbicidy a geneticky modifikované organismy, což umožňuje, aby tento typ farem byl méně závislý na kulturních (střídání plodin, zahrnutí plodin ovlivňujících atmosférický N), biologické a mechanické postupy, které podporují cyklické využívání zdrojů, podporují ekologickou rovnováhu a chrání biodiverzitu.