podkategorie


 

Zobrazit vše   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Generalist

Druh, který bude jíst nebo lovit širokou škálu potravinových zdrojů. (Vidět specialista)

Geomorfologie

Věda o reliéfu, která studuje vývoj zemského povrchu a interpretuje tvary reliéfu jako záznamy geologické historie.

skleníkových plynů

Skleníkový plyn.

Gibbsite

Al (OH) 3. Minerál s talířem struktura, který se vyskytuje ve vysoce zvětralých půdách a v lateritech.

Ledový drift

Nestratifikované usazeniny se ukládaly přímo pod led nebo klesaly z povrchu, když se led roztál.

Ledovce

Velké masy ledu, které se tvoří zhutněním a rekrystalizací sněhu za mrazivých podmínek; ledovce se často pohybují po svahu nebo směrem ven všemi směry kvůli stresu z vlastní váhy; mohou za stagnačních podmínek stagnovat nebo ustupovat.

Glaciofluviální ložiska

Materiál přesunut ledovce a následně tříděny a ukládány proudy tekoucími z tajícího ledu. Vklady jsou stratifikovány a mohou se vyskytovat ve formě vymytých plání, delt, kames, eskerů a kamerových teras. Viz také Ledový drift a do.

Glaciolacustrinové usazeniny

Materiál od jemného jíl na písek odvozený od ledovce a ukládány v ledovcových jezerech vodou pocházející hlavně z tání ledovcového ledu; mnoho takových usazenin je uloženo nebo laminováno varvesami.

Gley půda

Půda vytvořená za přirozeně vlhkých nebo podmáčených podmínek, o čemž svědčí šedé barvy pocházející z snížení, pod anaerobní podmínek železitého železa do železnatého stavu.

Pastvy

Organismy jako např prvoky a hlístice že jíst bakterie a houby.

Počet zobrazených