podkategorie


 

Zobrazit vše   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O horizontu

Povrch horizontnebo podpovrch horizont vyskytující se v jakékoli hloubce, pokud byl pohřben, který se skládá ze špatně provzdušněného organického materiálu. Obvykle je nerozložený nebo částečně rozložený organická hmota (stelivo jako listy, jehly, větvičky, mecha lišejníky) (WRB, 2006). Často označovaný jako histický horizont (z řeckých histos, tkáň).

Bio zemědělství

Zemědělská výroba, která obvykle klade větší důraz na ochranu životního prostředí a divoké zvěře, a pokud jde o živočišnou výrobu, na opatření, která jsou údajně příznivá pro dobré životní podmínky zvířat. Organická výroba se zaměřuje na holističtější systémy řízení produkce plodin a hospodářských zvířat, přičemž zdůrazňuje postupy řízení na farmě nad vstupy mimo farmu. To zahrnuje vyhýbání se používání syntetických chemikálií, jako je např anorganická hnojiva, pesticidy, léčivé přípravky, jejich nahrazování, je-li to možné, kulturními, biologickými a mechanickými metodami. Organičtí producenti se výslovně zaměřují na rozvoj údajně zdravější a úrodnější půdy pěstováním a střídáním směsi plodin a používáním jetele k fixaci dusíku z atmosféry. Produkce geneticky modifikovaných (GM) plodin a jejich použití v krmivech pro zvířata je zakázána. V kontextu statistik Evropské unie (EU) je zemědělství považováno za ekologické, pokud je v souladu s nařízením 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Podrobná pravidla pro provádění tohoto nařízení stanoví nařízení 889/2008.

Organická hnojiva

Hospodářská zvířata hnůj, digestáty, zelená hnůj, kompost, čistírenské kaly, (agro) průmyslový organický odpad.

Organická hmota

Rostlina a zvíře zbytkový v půdě v různých fázích rozklad. Jakýkoli materiál, který je součástí živých organismů nebo z nich pochází. Zahrnuje organická hmota v půdě, rostlina zbytkový, mulč, komposta další materiály.

Ztráta organických látek

Pokles organická hmota obsah v jedné nebo více vrstvách půdy při roční ztrátě organická hmota (např. kvůli oxidace or eroze) není dostatečně kompenzován ročním ziskem organická hmota, které jsou výsledkem zbytků plodin, kompostu a hnoje.

Organická hmota, aktivní frakce

Vysoce dynamická nebo labilní část organická hmota v půdě který je snadno dostupný pro půdní organismy. Může zahrnovat i bydlení biomasa. Částice organická hmota (POM) a lehká frakce (LF) jsou měřitelné indikátory aktivní frakce. Částice POM jsou větší než jiné SOM a lze je oddělit od půdy proséváním. Částice LF jsou lehčí než jiné SOM a lze je oddělit od půdy odstředěním.

Organická hmota, stabilizovaná organická hmota

Bazén organická hmota v půdě který je odolný vůči biologickému odbourávání, protože je pro mikrobiální aktivitu fyzicky nebo chemicky nepřístupný. Tyto sloučeniny vznikají kombinací biologické aktivity a chemických reakcí v půdě. Humus je obvykle synonymem pro stabilizovaný organická hmota, ale někdy se používá k označení všech organická hmota v půdě.

Organická půda

Půda, ve které je součet tloušťek vrstev obsahujících organické půdní materiály obecně větší než součet tloušťek minerálních vrstev.

Organický půdní materiál

Skládá se z organického odpadu, který se hromadí na povrchu za mokra nebo za sucha a ve kterém jakákoli přítomná minerální složka významně neovlivňuje vlastnosti půdy. Organická půda materiál musí mít organický uhlík (organická hmota) obsah takto: (1) pokud je nasycen vodou po dlouhou dobu (pokud není uměle vypuštěn), a kromě živých kořenů, buď: 18% organický uhlík (30% organická hmota) nebo více, pokud minerální frakce obsahuje 60% nebo více jíl; nebo 12% organického uhlíku (20% organická hmota) nebo více, pokud minerální frakce nemá číslo jíl; nebo proporcionální spodní hranice obsahu organického uhlíku mezi 12 a 18%, pokud jíl obsah minerální frakce je mezi 0 a 60%; nebo (2) pokud není nikdy nasycen vodou po dobu delší než několik dní, 20% nebo více organického uhlíku.

Pozemní tok

Přebytečná voda opouštějící pole vodorovně přes povrch půdy, protože nemůže pronikat do půdy a nakonec skončit v příkopu nebo proudu (= povrch odtok).

Počet zobrazených