podkategorie


 

Zobrazit vše   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Podsev

Plodina pěstovaná pod a sestra plodina a měla se stát buď nesklizenou plodinou pěstovanou mezi dvěma hlavními obdobími plodin, nebo se sama stát hlavní plodinou v příští sezóně.

Vlastnosti závislé na použití nebo na správě

Vlastnosti půdy které ukazují změny a reagují na využívání a správu půdy, jako je organická hmota v půdě úrovně a stabilita agregátu. Toto je užší termín než dynamické vlastnosti půdy který zahrnuje všechny změny na lidská časová stupnice včetně poruch vyvolaných přírodními poruchami nebo cykly.

Vlastnosti invariantní

Vlastnosti půdy, které se v průběhu času málo mění a nejsou ovlivněny používáním a hospodařením s půdou, jako je mineralogie a distribuce velikosti částic.

Využívaná zemědělská oblast, UAA

Rozsah půdy využívané k zemědělství, včetně orná půda, trvalé travní porosty, trvalé plodiny a jiná zemědělská půda, jako jsou kuchyňské zahrady, ale s výjimkou nevyužité zemědělské půdy, lesů a půdy zabírané budovami, zemědělskými dvory, stezkami, rybníky, křovinami atd.

Počet zobrazených