podkategorie


 

0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stabilita agregátu

Schopnost půdy agregáty odolávat degradaci. An agregát je mnoho půdních částic držených pohromadě v malé hmotě. V

Agregáty

Agregáty půdy jsou půdní hromady různých velikostí (mikroagregáty 53-250

Agregace

Proces, při kterém primární částice půdy (písek, bahno, jíl) jsou spolu svázány, obvykle přírodními silami a látkami z nich odvozenými kořenové exsudáty a mikrobiální aktivita. Půda agregáty jsou uspořádány tak, aby vytvářely půdní hromady, jednotky struktura půdy, roztříděné podle tvaru (plošné, hranolové, sloupcovité, hranaté, subangulární, hranaté, zrnité

Agroenvironmentální zóna (AEZ)

Prostorově homogenní oblast s charakteristickými vlastnostmi z hlediska současného podnebí, půdního typu a sklon (http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/gaez/en//).


Zemědělská plocha

Viz Využívaná zemědělská plocha

Zemědělské vstupy

Cokoli, co není přirozeně k dispozici a je potřeba k pěstování plodiny, jako jsou stroje, hnojiva, (irigace) voda, sláma, zbytky plodin atd.

Agroekologie

Věda ekologie nebo odvětví biologie zabývající se vztahy a interakcemi mezi organismy a jejich prostředím, aplikované na design, vývoj a řízení zemědělství.

Agronomický účinek

Účinky systémů pěstování plodin zlepšujících půdu (SICS) na výnos plodiny.

Agronomické řízení / techniky

Techniky používané ke správě půdy, vody, živin a škůdců.

Řasy

Nevaskulární fotosyntetické rostlinné organismy, z nichž některé žijí v půdě nebo na ní. Jsou neformálně rozděleni do skupin podle svých dominantních pigmentů (tj. Zelené, modrozelené atd.)

Počet zobrazených