Shrnutí politiky ve Velké Británii

 

Dvě nové zásady Zprávy a shrnutí na základě britských a německých případových studií SoilCare jsou nyní k dispozici na webových stránkách. Tyto zdroje poskytují politická doporučení založená na zjištěních experimentů v každém místě případové studie.