conf záhlaví

Finále SoilCare konference se bude konat ve čtvrtek 24. června od 10: 30-15: 00 SEČ s cílem šířit výsledky našeho projektu financovaného EU a podnítit diskusi o našich výsledcích a politických doporučeních. 

Zaregistrujte se zde!

Účastí budete: 

  • Zjistěte více o systémech pěstování plodin zlepšujících půdu (SICS) a nákladech a výhodách spojených s jejich zaváděním
  • Získejte poznatky od farmářů o jejich zkušenostech s používáním SICS
  • Prozkoumejte možnosti a bariéry ovlivňující absorpci SICS
  • Objevte mapovací nástroj SoilCare SICS a budoucí scénáře pro osoby s rozhodovací pravomocí
  • Zúčastněte se diskusí o našich zjištěních a politických doporučeních
  • Síť s dalšími zúčastněnými stranami, které se zajímají o budoucnost SICS

Vítány jsou všechny zúčastněné strany, od zemědělců po tvůrce politik. 

Bude také několik příležitostí vyhrát prestižní cenu související s půdou!