PŮDORUŠKA HVORFOR HAR VI?

Det er en utfordring å beholde konkurranseevnen in Europeisk planteproduksjon, and the samtidig redusere de negative miljøeffektene. Dag blir produksjonsnivået i noen dyrkingssystemer opprettholdt ved økt bruk av f.eks. gjødsel, plantevernmidler og teknologi, no mas masker produksjonstap som følge av forringet jordkvalitet. Denne økte bruken av innsatsfaktorer i jordbruket kan redusere lønnsomheten pga. kostadene, men kan også virke negativt inn na miljøet. Forbedring av jordkvaliteten er nødvendig for å komme ut av den negative spiralen, som fører til forringelse, økende forbruk av insatsfaktorer, økte kostnader, og negative miljøkonsekvenser.

MÅL

Hovedmålet i SoilCare er å vurdere potensialet til jordforbedrende dyrkingssystemer o identifisere og prøve ut stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer jsem har positiv innvirkning på lønnsomhet og bærekraft in Europa. Delmål

  • Å gjennomgå mulige jordforbedrende dyrkingssystemer, for å identifisere nåværende fordeler og ulemper, og å vurdere nåværende og potensiell innvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Využití jordforbedrende dyrkingssystemer před 16 studiemi v Evropě.
  • Å utvikle og anvende en integrert metodikk for å vurdere fordeler og begrensninger, og lønnsomhet og bærekraft av jordforbedrende dyrkingssystemer i studieområdene.
  • Å undersøke hva som hindrer gårdbrukere i å ta i bruk jordforbedrende dyrkingssystemer, og studere hvordan hensiktsmessige insentiver kan brukes som motivasjon pro implementaci.
  • Å utvikle og bruke en metode til å oppskalere resultater fra studieområdene til Europeisk nivå.
  • Å utvikle et interaktivt verktøy for valg av jordforbedrende dyrkingssystemer i Europa.
  • Å analysere hvordan jordbruks- og miljøpolitikk påvirker implementující av jordforbedrende dyrkingssystemer.