MIÉRT SOILCARE?

Evropa növénytermesztésének azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy olymódon maradjon versenyképes, ami egyúttal a negatív környezeti hatások csökkentését je eredményezi. A produktivitás jelenlegi szintje számos földhasználati rendszer esetében csupán az input anyagok (pl. Tápanyagok és növényvédoszerek), valamint technologiei ráfordítások megnövelt mennyiségével tartható fenn, ami ugyanakkor a
je okoz. Mezogazdaságban felhasznált input anyagok ilyen mértéku növelése a jövedelmezoséget is csökkenheti a megnövekedett ráfordítások miatt, miközben a környezet állapotát is negatívan befolyásolhatja. Talajállapot javítására szükség van a talajpusztulás negatív spiráljának, iletve a növekvo inputok, költségek és környezeti károk megállításának érdekében.

CÉLKITUZÉS

A SoilCare átfogó célja a talajállapot-javító talajhasználati, nemocný. növénytermesztési rendszerekben rejlo potenciál felmérése, illetve az olyan termohely-speci? kus talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek azonosítása és vizsgálata, melyek Európa-szerte javítják a jövedelmezoséget és fenntarthatóságot. Fo célok

  • Annak áttekintése, hogy mely növénytermesztési rendszerek tekinthetok talajállapot-javító hatásúnak, ezek elonyeinek és hátrányainak számbavétele, valamint a talaj- és környezeti állapotés gyakorolt ​​jeleniásélélés islétiélélélésélegi
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztása és16 mintaterületen történo tesztelése Európa-szerte.
  • Olyan komplex módszertan kidolgozása és alkalmazása, amely alkalmas a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek elonyeinek, korlátainak, jövedelmezoségének a fenntarthatóságának a mintaterületektééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé tradicí doby trvajícího
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek gyakorlati alkalmazása korlátainak felmérése és annak elemzése, hogy milyen módon érheto el, hogy a gazdák kello meggyozodéssel alkalmazzák a megfelelo technológiákat.
  • Módszer kidolgozása és alkalmazása a mintaterületeken elért eredmények evropai szintu kiterjesztésére.
  • Interaktív eszköz kifejlesztése a talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztására eltéro európskychai adottságok között.
  • A mezogazdasági és környezetpolitika növénytermesztési rendszerek megválasztásában játszott szerepének értékelése