PROC SOILCARE?

Evropská rostlinná produkce čelí výzvě rovnováhy konkurenceschopnosti, při současném snižování negativních dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupů (např. Živinami a pesticidy) a technologie, která maskuje pokles výnosnosti jako důsledek snižující se kvality pudy. Tento způsob vstupu muže snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současném negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půdy je důležité pro rozbití pozitivních spirály půdní degradace, zvyšování vstupů a nákladů a poškození životního prostředí.

 

CÍL

Souhrnný cíl SoilCare (projekt) je stanoven potenciál půdu zlepšující pěstebních systémů a identifikovat a otestovat místně specifickou půdu zlepšující pěstební systémy, které mají pozitivní dopady na rentabilitu a udržitelnost zemědělské produkce v Evropě.

  • Zhodnotit, které systémy obdělávání půdy mohou být považovány za půdu zlepšující, identifikovat jejich přínosy, nedostatky a stanovit jejich potenciální dopady na kvalitu půdy a životní prostředí.
  • Stanovit a experimentálně ověřit půdu zlepšující pěstební systémy na šestnácti výzkumných stanovištích napříč Evropou.
  • Vyvinout a aplikovat jednotnou metodu pro posouzení přínosu a omezení, rentability a udržitelnosti půdy zlepšujících pěstebních systémů na výzkumných stanovištích.
  • Analyzovat překážky, ovlivňovat které by farmáři nemuseli chtít používat vhodnou půdu zlepšující pěstební systémy a zjistit možnosti různých pobídek, které podporují zavedení těchto systémů do zemědělské praxe.
  • Vyvinout a použít metodu využití výsledků z výzkumných stanovišť na celoevropské úrovni.
  • Vyvinout interaktivní nástroje nebo aplikace, určovat půdu zlepšující pěstebních systémů napříč Evropou.
  • Analyzovat vliv zemědělské a environmentální politiky na přijetí nových pěstebních systémů ve zemědělské praxi.