DLACZEGO PROJEKT SOILCARE?

Europejska produkcja roślinna stoi przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie, w niektórych przypadkach poziom produkcji roślinnej utrzymywany jest przez wzrost nakładów (np. Na nawożenie i pestycydy) oraz technologie, które maskują ztráty produktywności wynikajace z obniżonej jakości gleby. Takie zwiększenie nakładów może zmniejszyć opłacalność produkcji roślinnej, takze mieć negatywny wpływ na środowisko. Ulepszenie gleby jest konieczne do przełamania negatywnej spirali degradacji gleby, zwiększonych nakładów, wzrostu kosztów i szkód w srodowisku.

 

CEL

Celem ogólnym projektu SoilCare jest ocena, identická i sprawdzanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb, które mają pozytywny wpływ na opłacalność i stabilność produkcji w Europie.

 

• Identyfikacja systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb, ocena ich zalet i wad oraz aktualnego i potencjalnego wpływu na jakość gleby i środowisko.
• Wybór a sprawdzenie systemów produkcji roslinnej do poprawy jakości gleb w 16 Ośrodkach Badawczych w Europie.
• Opracowanie i zastosowanie zintegrowanej metodologie oceny korzyści i ograniczeń oraz opłacalności i stabilności systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w Ośrodkach Badawczych.
• Zbadanie czynników ograniczających stosowanie systemow produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb oraz analiza działań zachęcajacych rolników do stosowania tych systemów.
• Opracowanie i zastosowanie metody skalowania przestrzennego w celu przełożenia wyników z Ośrodków Badawczych na poziom europejski.
• Opracowanie interaktywnych narzędzi doboru systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w Europie.
• Analiza wpływu polityki w zakresie rolnictwa i środowiska na stosowanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb.