Studie na webu

 SICS vybrané pro zkoušení na studijním serveru jsou popsány níže:

Země: Obecná kategorie léčby Studie na webu
Řecko Krycí plodiny, zpracování půdy, změna plodiny

1. Půda eroze hodnocení sazby - Ne v ekologických olivových sadech; Konvenční do (15-20 cm) v sadech organických oliv; Přechod z pomerančového sadu na avokádo; Konvenční oranžový sad; Krycí plodina (vika) na ekologických vinicích; Holá půda v organických vinicích


Plakát Site Study 2018 (Ke stažení)

Přechod z pomerančových sadů na avokádo  
OrangeGrove Avacado
Ne a konvenční do ekologických olivových sadů  
Olivy 1 Olivy obdělávané
Holá půda a krycí plodina na ekologické vinici  
Vinice Krycí plodiny na vinici

 

Zeměpisný popis

Kréta je největší z řeckých ostrovů a 5. největší ve Středomoří, s celkovou rozlohou 8,265 2 km5. Při zachování svých místních kulturních rysů tvoří ostrov významnou část kulturního dědictví Řecka, ale také přispívá XNUMX% národního hrubého domácího produktu (HDP), přičemž jeho hlavními průmyslovými odvětvími je zemědělství a cestovní ruch.

Mapa
Prostorové rozložení půdy eroze na ostrově Kréta.

Pedo-klimatické pásmo
Kréta je podnebí klasifikováno jako suché vlhké (Csa podle Köppen a Geiger, středomořské jih). Asi 53% ročně srážky vyskytuje se v zimě, 23% během podzimu, 20% během jara, zatímco v létě jsou zanedbatelné srážky (Koutroulis a Tsanis, 2010). Roční srážky se pohybují od 300 do 700 mm od východu na západ v nízkých oblastech podél pobřeží a od 700 do 1000 2000 mm v rovinách pevniny, zatímco v horských oblastech dosahuje až 68 76 mm. Roční vodní bilance se rozpadá na XNUMX-XNUMX% evapotranspirace, 14-17% infiltrace a 10-15% odtok. Půdy jsou hlavně kalcisol.

Ořezové systémy

Intenzita oříznutí
Téměř 40% ostrova se pěstuje při různých intenzitách v závislosti na požadované kvalitě konečného produktu a zamýšleném trhu: např. Olivovníky mohou být nezavlažované (tradiční / domácí použití) nebo zavlažované (moderní / intenzivní), vinice mohou být konvenční nebo ekologické, atd.

Druhy plodin
Zemědělství je důležitým zdrojem příjmů a přispívá k HDP Kréty o 13%. Oliva je nejdůležitější plodina pěstovaná na všech půdách a terénních svazích až do nadmořských výšek asi 900 m. Konkrétně pro Chania je zemědělská půda rozdělena do 5 hlavních kategorií plodin: hrozny 3%, stromy 90% (olivovníky 70%, ostatní stromy 20%), zelenina 2% a ostatní plodiny 5%.

Hospodaření s půdou, vodou, živinami a škůdci
irigace typy na ostrově se liší v závislosti na plodinách a místní dostupnosti vody (např. olivovníky jsou buď pravidelně zavlažovány, nebo nejsou zavlažovány vůbec, pomerančové háje jsou často podmáčené a vinice často zavlažovány). Hnojení se také liší (chemikálie vs. zvíře hnůj). Vzhledem k vysoké fragmentaci vlastnictví a hrubé topografii je správa zřídka rozsáhlá a sběr plodin je téměř vždy tradiční a náročný na práci s použitím minimálního mechanického vybavení.