Studie na webu

SICS vybrané pro zkoušení na tomto studijním serveru jsou popsány níže:

Generál Trkategorie jídla Studie na webu
Obdělávání půdy a střídání plodin  1.Pokus o zmírnění zhutnění v systému bez obdělávání půdy - Ne do bez zmírnění (kontrola); Orba; Nízký rušení dílčí znečištění; Mycorrhyzal inokulant. Ječmen v 1. roce, fazole v 2. roce.
 2. Hluboko zakořeněné kultivary ley trávy v orné rotaci - 5 moderních kultivarů hluboko zakořeněné ley trávy; Směs jitrocelu a jetelů (kontrola). Nízký rušení na experimentálních pozemcích byly superponovány dílčí znečištění a nezpracované úpravy.

 Obecná kategorie léčbyStudie na webu 

Plakát Site Study 2018 (Ke stažení)

 SICS 1 - Zmírnění zhutnění v systému bez obdělávání půdy

Experiment na zmírnění zhutnění 2018 je nízký


 

SICS 2 - Hluboko zakořeněné kultivary ley trávy v orné rotaci

Hluboce zakořeněné trávy ley experimentální pozemky lowres

 

Zeměpisný popis

Allerton Project provozuje převážně ornou farmu o rozloze 333 ha v Loddingtonu ve střední Anglii. Půdy jsou hlavně jíl Hanslope a Denchworth nad železným kamenem. Farma je přibližně 150 metrů nad mořem a každoročně přijímá srážky přibližně 650 mm.

Mapa farmy
Farma případových studií v Loddingtonu ve střední Anglii.

 

Ořezové systémy

Intenzita oříznutí
Společnost ořezový systém je široce typický pro ostatní v této oblasti, ale přijímá přístup integrovaného řízení farmy s vytvářením stanovišť na podporu prospěšného predátorského a opylovaného hmyzu a jiné divoké zvěře.

Druhy plodin
Společnost střídání plodin je pšenice, řepka, pšenice, fazole nebo oves, ale pastvina je také přítomen na farmě a do rotace se přivádějí travní hnoje. Pro místní oblast je typická rotace o třech nebo čtyřech chodech včetně pšenice, opice a fazolí nebo ovsa, i když donedávna se praktikovala rotace řepky pšenice o dvou chodech.

Hospodaření s půdou, vodou, živinami a škůdci
Za poslední desetiletí došlo k přechodu od pluhu k snížené zpracování půdy a nejnověji přístup bez pěstování plodin. Zbytky plodin se vracejí do půdy. Krycí plodiny se používají před jarními výsevy. Půda se testuje na P, K a Mg alespoň jednou v každé rotaci. Některá pole mapovala typ půdy a živiny. Aplikace N s proměnlivou rychlostí pomocí N senzoru Yara. Ne irigace.

Zlepšení půdy ořezový systém a techniky, které se v současné době používají
Snížené zpracování půdy nebo bez úrody zbytkový vrátil, zakryl plodiny.

Problémy, které způsobují ztrátu výnosu nebo zvýšené náklady
Zhutnění půdy a nízká organická hmota ovlivňují schopnost zakořenění, příjem živin a vlhkost půdy a také odtok a znečištění vody. Blackgrass (Alopecurus myosuroides), často spojený s podmáčenými půdami, způsobuje silnou konkurenci a vysoké náklady na herbicidy.

Externí ovladače a faktory

Institucionální a politické hnací síly
CAP Ekologizace se v roce zvýšila střídání plodin místně, ale ne u samotného Loddingtonu. Udržitelné využívání Pesticidy Směrnice ovlivňuje používání pesticidů a podporuje integrovanou ochranu rostlin. Rámec pro vodu je hlavní hnací silou politiky, která ovlivňuje hospodaření s půdou, aplikace hnojiv, pěstování plodin a používání pesticidů.

Společenské ovladače
Environmentální kritéria, jako je oblíbený zájem o ochranu divoké zvěře, ovlivňují produkci obilovin pro lidskou spotřebu (např. Stupeň ochrany, Kelloggs). Ochrana ptáků na zemědělské půdě a opylování hmyzu.

Biofyzikální ovladače
Prodloužené silné srážky v roce 2012 ovlivnily výnosy po dobu dvou let. Zvyšující se intenzita zimních bouří a suchá léta by mohla v budoucnu potlačit výnosy. Hospodaření s půdou musí se podle toho přizpůsobit.