Studie na webu

 SICS vybrané pro zkoušení na tomto studijním serveru jsou popsány níže:

Země: Obecná kategorie léčby Studie na webu
Česká republika Obdělávání půdy, oplodnění

1. Obdělávání půdy experimenty a různé aplikace N. - Ne do (všechny zbytky na povrchu); Sníženo do (sečení orby až 10 cm-min. 30% zbytků na povrchu půdy); Konvenční do (ořezávání až 22 cm)


Plakát Site Study 2018Plakát Site Study 2019

 

 SICS 1 :- Pokus o zpracování půdy a různé N aplikace

 

Ne

Konvenční zpracování půdy - plíseň orba až 22 cm, která promění zbytky plodin v půdu

Sníženo do

Snížené zpracování půdy - orba sekáče min. do 10 cm 30% zbytků plodin na povrchu

Obdělávání půdy

       Nulu zpracování půdy - bez jakéhokoli ošetření všechny zbytky na povrchu

 

Přední strana obálky CZ experimentu

Přečtěte si tento informační list v češtině zde

 

 

Klíčové poznatky

Minimum a nula zpracování půdy vyústilo v:

 • Vyšší SOC, což má za následek nižší emise CO2 (+)
 • Snížené oteplování půdy a neefektivní vypařování kvůli zbytkům po sklizni na povrchu půdy (min. 30% při MT, vše při ZT) (+)
 • Snížení vody a větru eroze (+)
 • Dřívější a vyrovnanější vzcházení rostlin v půdě s vysokou vlhkostí  esp. na MT (+)
 • Pozdější nástup mineralizace Procesy a jarní vegetace plodin v důsledku pomalejšího zahřívání půdy pokryté zbytky po sklizni na ZT (-)
 • Spodní mineralizace při ZT = méně dostupné živiny pro rostliny (-)
 • Vyšší meziroční stabilita výnosů plodin esp. na MT (+)
 • Akumulace živin s nízkou pohyblivostí v půdě v povrchové vrstvě (-)
 • nebezpečí okyselení povrchové vrstvy v důsledku mineralizace a  nitrifikace Procesy v půdě zrychlil po hnojivo aplikace (-)
 • Méně operací v střídání plodin při ZT = úspora paliva, úspora práce (+)
 • Nižší emise CO2 a nižší spotřeba paliva, esp. při ZT = nižší uhlíková stopa (+)

Popis

Studijní lokalita se nachází v lokalitě Praha – Ruzyně. Má roční srážky 472 mm; průměrná roční teplota 7.9 ° C. Půda v této oblasti je hnědozemná, jíl-hlína, spraš dál, částečně na křídě jíl břidlice s vyšším obsahem hrubého prachu a nižším obsahem jíl částice; Orthic Luvisol; jíl- jílovitá textura, pH (KCl) 7.0, pH (H2) 7.8; SOC 1.4%;

Společnost zpracování půdy pokusy začaly v roce 1995 třemi zpracování půdy postupy: konvenční zpracování půdy (CT = orba dolů na 22 cm), sníženo zpracování půdy (RT = orba sekáče povrchové zemní vrstvy do hloubky 10 cm) a ne-zpracování půdy postupy (NT = se zbytky plodin ponechanými na povrchu půdy). Všechny rostlinné zbytky a vedlejší produkty jsou ponechány na poli. Každý rok po sklizni byla na povrch půdy aplikována minerální hnojiva obsahující fosfor (50 kg P2O5/ha, v Ammophos) a draslík (80 kg K2O/ha v Korn-Kali). Dusíkatá hnojiva se aplikují během jarní vegetace. Dávka dusíku se udává s ohledem na předchozí plodinu, Nmin. obsah v půdě, očekávaný produkční výnos a požadovaná kvalita. Konvenční pesticidy jsou aplikovány podle potřeby v daném roce.

umělé hnojivo Dlouhodobý pokus: Hluboká orba (28 cm) se aplikuje před setím každé plodiny na podzim. Pesticidy se používají pouze v případě potřeby a nikdy se nepoužívají regulátory růstu. V experimentu se dusíkatá minerální hnojiva aplikují ve čtyřech různých úrovních (40-80 kg N / ha), fosforu a draslíku ve dvou úrovních (26 a 35 kg P ha − 1; 90 a 124 kg K ha − 1). Dva organická hnojiva byly také použity, sláma a prase kejda smíchané se slámou (prase kejda + sláma). Prase kejda byl aplikován na podzim před výsadbou okopanin. Sláma obilovin a zbytky jiných plodin jsou z pozemků odstraněny.

Pokus o ekologické zemědělství: žádná hnojiva, žádná pesticidy, používají se plodiny zlepšující půdu.

 LTE

Dlouhodobé experimenty