Studie na webu

 SICS vybrané pro zkoušení na tomto studijním serveru jsou popsány níže:

Obecná kategorie léčby Studie na webu
Obdělávání půdy, krycí plodiny

1. Účinek krycí plodina zakončení glyfosátem na půdních mikroorganismech - Glyfosát s krycí plodina; Bez glyfosátu s krycí plodina; Kontrola 1: Bez glyfosátu + ruční pletení; Kontrola 2: Pouze glyfosát


Plakát Site Study 2018 (Ke stažení)

Glyphosate x CoverCrops2019 1 Glyphosate x CoverCrops2019 0
 Glyfosát s krycími plodinami