Her er en liste over de afsluttede og forventede projektleverancer. 

 Leveringsnavn  Arbejdspakke nummer  Afslutning / forfaldsdato
 D1.1  SoilCare-websted 1  August 2016 
 D1.2 Data Management Plan v 3.1 (november 2021)  1 Mange*

 D2.1 Gennemgangsrapport om jordforbedrende afgrødesystemer - Leveringsrapport (Rapport 6)

         Gennemgang af jordbundsforbedringsafgrødesystemer - Fuld rapport (Rapport 7)

         Ikke-teknisk resumé af gennemgang af jordforbedrende afgrødesystemer (11 sider)

         Kort version af ikke-teknisk resumé af gennemgang af jordforbedrende afgrødesystemer (4 sider)

2  August 2017
 D2.2 Videnskabelige publikationer (kladdeversion - login krævet) 2 April 2020

 D3.1 SoilCare interessentanalyserapport

        Ikke-teknisk resumé af SoilCare interessentanalyserapport (1 side)

3 februar 2017

 D3.2  Liste over CS valgt til test i WP5

          Ikke-teknisk oversigt over listen over beskæringssystemer, der er valgt til test (1 side)

3  August 2017
 D3.3 Rapport om tillidens rolle og andre faktorer ved vedtagelse og social accept af jordforbedrende innovationer 3 March 2021
 D3.4 Rapport, der beskriver de sidste interessentworkshops afholdt på undersøgelsessteder, med detaljerede oplysninger om interessenternes feedback på foreløbige fund 3 April 2021
 D4.1 Endelig version af vurderingsmetoden - Sammendrag 4 December 2020
 D4.1 Endelig version af vurderingsmetodik for Studiesteder v2.0 (login kræves) 4 December 2020
 D4.1 Endelig version af vurderingsmetodik for Studiesteder - medfølgende Excel-ark v2.0 (login kræves) 4 December 2020
 D4.2 Overvågningsplan for undersøgelsessteder (login kræves) 4 March 2018
 D5.1 Database med overvågningsdata - Sammendrag 5 December 2020
 D5.1 Database med overvågningsdata (login kræves) 5 December 2020
 D5.2 Rapport om demonstrationsaktiviteter på undersøgelsessteder 5 April 2020
 D5.3 Rapport om overvågningsresultater og analyse 5  februar 2021
 D6.1 Rapport om integration og syntese af resultater fra undersøgelsesstedet og deres potentiale for opskalering 6 March 2021
 D6.2 Rapport om potentialet for at anvende jordforbedrende CS i hele Europa 6 April 2021
 D6.3 Interaktivt kortlægningsværktøj til anvendelse af jordforbedrende CS i hele Europa 6 kan 2021
 D7.1 Oversigt over muligheder og flaskehalse i politikken for at lette vedtagelsen af ​​jordforbedrende teknikker 7 februar 2018 
 D7.2  Rapport om udvælgelsen af ​​gode politiske alternativer på EU- og undersøgelsesstedniveau ledsaget af en analyse af deres præstationer på flere kriterier  7 februar 2021
 D7.3 Policy briefings oversætter det videnskabelige bevis til et politisk publikum 7  August 2021
 D8.1 SoilCare informationshub 8 August 2021
 T8.2 Gennemgang af jordrådgivning 8 juli 2018

 D8.2 SoilCare-formidlings- og kommunikationsstrategi (login kræves)

8 februar 2017
 D8.3 Sidste konference for at formidle projektresultaterne til en række interessenter 8 juni 2021
 D8.4 Udnyttelses- og bæredygtighedsplan (login kræves) 8 August 2021

 

*) Denne rapport opdateres regelmæssigt