Dæk afgrøde

Ikke-høstet afgrøde dyrket mellem to hovedafgrødesæsoner, primært beregnet til at beskytte de strukturelle aspekter af jordens fertilitet og reducere erosion.