Beskæringssystem

Afgrødetype, sædeskifteog de agronomiske styringsteknikker (f.eks. jordbearbejdning praksis, kunstvanding, og næringsstof og skadedyrsbekæmpelse) anvendt på et bestemt felt i en årrække (Nafziger, 2012).