Brak

Cropland venstre inaktiv for at gendanne produktivitet gennem ophobning af fugt eller organisk stof. Sommerbrak er almindeligt i regioner med begrænset nedbør, hvor kornkorn dyrkes. Jorden er bearbejdet i mindst en vækstsæson til ukrudtsbekæmpelse og nedbrydning af planter rest.