Befrugtning

Anvendelse af hovedsageligt mineralforbindelser for at øge jordens fertilitet. I nogle tilfælde (f.eks. Kalkning) er formålet med befrugtning også at forbedre det specifikke jordegenskaber (pH, stabilitet jordstruktur).