Gødning

Stof, der anvendes i landbruget til at give afgrøder vitale næringsstoffer til at vokse (såsom kvælstof (N), fosfor (P), kalium (K) og kalk).