Grundvand

Ferskvand fundet under jordoverfladen, der fylder hulrummene i jordskorpen (porersprækker osv. i jord, sand og rock) sammenhængende,