Vanding

Påføring af vand på jord for at hjælpe med produktion af afgrøder.