udvaskning

Fjernelse af opløselige materialer fra en zone i jord til en anden via vand nedadgående bevægelse i profilen.