Langsigtede eksperimenter

Eksperiment, der har været i gang i mindst 10 år.