monokultur

Dyrkning af en enkelt markafgrødearter på en mark år efter år i mindst 10 år.