Økologisk landbrug

Landbrugsproduktion, der typisk lægger større vægt på miljø- og dyrelivsbeskyttelse og med hensyn til husdyrproduktion på foranstaltninger, der angiveligt er dyrevelfærdsvenlige. Økologisk produktion sigter mod mere holistiske produktionsstyringssystemer for afgrøder og husdyr, idet der lægges vægt på ledelsespraksis på gården i forhold til input fra gården. Dette indebærer at undgå eller i vid udstrækning reducere brugen af ​​syntetiske kemikalier såsom uorganiske gødninger, pesticiderlægemidler, hvor det er muligt erstattes med kulturelle, biologiske og mekaniske metoder. Organiske producenter sigter udtrykkeligt mod at udvikle en påstået sundere, frugtbar jord ved at dyrke og rotere en blanding af afgrøder og bruge kløver til at fiksere kvælstof fra atmosfæren. Produktion af genetisk modificerede (GM) afgrøder og deres anvendelse i dyrefoder er forbudt. I forbindelse med EU-statistikker betragtes landbrug som økologisk, hvis det er i overensstemmelse med forordning 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. De detaljerede regler for gennemførelsen af ​​denne forordning er fastlagt i forordning 889/2008.