Pedoklimatisk zone

Zoner, der er relativt homogene med hensyn til klima og jord (f.eks. Metzger et al., 2005).