Pesticider

Syntetisk biocid rettet mod ødelæggelse af insekter, nematoderbløddyr, pattedyr, planter, svampe eller bakterier.