pH

Mål for surhed målt fra 1 (syre) til 7 (neutral) til 14 (alkalisk) udtrykt i en logaritmisk skala. De fleste jordarter har en pH 3 til 9.