Befolkning

Alle individer af en art i et givet område.