Overfladevanding

Påføring af vand på marken, der flyder over landoverfladen eller i smalle kanaler (f.eks. Fur eller sprinkler til bassinet).