SWOT-analyse

Oversigt over styrker, svagheder, muligheder og trusler fra et emne (Humprhey, 2005). Styrker er HJÆLPENDE for at nå SICS-målene og har et INTERNT fokus (der henviser til SICS's attributter), og svagheder er HELT FOR at nå SICS-målene og har også et INDRE fokus. Muligheder er HJÆLPENDE for at nå SICS-målene og har et EKSTERNT fokus (attributterne for de pedo-miljømæssige zoner), og trusler er SKADELIGE for at nå SICS-målene og har et EKSTERNT fokus.