Struktur

De relative andele af sand, siltog ler partikler i en jordmasse. Tekstur kan være grov (sand partikler dominerer), medium (lige dele af sand, silt og ler) eller fint (ler partikler dominerer). De grundlæggende teksturklasser, i rækkefølge efter stigende andel af fine partikler, er; sand, lammende sandsandet lerjord, lerjord, silt ler, silt, sandet ler ler, ler ler, siltigt ler ler, sandet ler, siltigt lerog ler. Det sand, lammende sandog sandlamklasser kan opdeles yderligere ved at specificere "grov", "fin" eller "meget fin"