Vandforvaltning

Den måde, hvorpå tilgængelighed af vand (kunstvanding; vandhøstning) og udledning (dræning) er reguleret.