Biodiversitet

mangfoldighed af levende organismer et sted.