Vedtagelse

Den proces, hvor (landbrugs) forvaltningsforanstaltninger optages af praktikere.