Selvom forskellige jordarter har nogle egenskaber, der ikke kan ændres, f.eks struktur, jordkvalitet kan forbedres ved at implementere gode forvaltningsstrategier, såsom effektive afgrøderotationer, der inkorporerer specifikke jordforbedrende afgrøder. Resultaterne af SoilCare-eksperimenterne for jordforbedrende afgrøder kan ses ved at klikke på faktaarkene nedenfor.

SoilCare eksperimentresultater - Faktaark

Frankrig exp 1 rotation   frankrig exp 2 dækafgrøder   norge dækafgrøder   norge dækafgrøder 2
Frankrig: Tidligt sået hvede til reduktion af jord erosion og næringstab    Frankrig: Dækafgrøder til reduktion af mekanisk drift og ukrudtsbekæmpelse   Norge: Deep rooting dækafgrøder til reduktion jord komprimering   Norge: Dækafgrøder til forbedring af jordens sundhed
Læs dette eksperimentfaktablad på fransk her   Læs dette eksperimentfaktablad på fransk her   Læs dette eksperimentfaktablad på norsk her   Læs dette eksperimentfaktablad på norsk her
 Tyskland glyphosat dækafgrøder    Grækenland exp 1 appelsin og avocado    grækenland exp 3 dækning afgrøde vinmark  

 

UK afgrøder

 Tyskland: Virkninger af dækafgrøder og glyphosat på jordorganismer   Grækenland: Sammenligning af orange og avocado frugtplantager med hensyn til jord erosion satser   Grækenland: Virkninger af dækafgrøder til vikke på jord erosion i vinmarker   STORBRITANNIEN: Dybt rodfæstende græsløb for forbedret vand infiltration og organisk jordbundsmateriale 
Læs dette eksperimentfaktablad på tysk her   Læs dette eksperimentfaktablad på græsk her   Læs dette eksperimentfaktablad på græsk her.      

 

danmark afgrøder 2

 

 

 

 

PT -rotationer

   
 Danmark: Introduktion af dækafgrøder i dyrkningsarealer   Portugal: Vinterdækningsafgrøder og successionssystemer til forbedring af jordens sundhed     Portugal: Rotationer til forbedring af jordens sundhed    
    Læs dette faktablad på portugisisk her    Læs dette faktablad på portugisisk her    

 

 

Yderligere eksisterende praktiske oplysninger om rotationer, dækafgrøder og afgrøde, der vil være af interesse for landmænd, kan findes nedenfor.

CropRotations fert   CoverCrop   Linser med havre 1

Afgrøderotationer

 

Afgrøder og grønne gødninger

 

Intercropping og Crop Mixes