HVORFOR HAR VI SOILCARE?

Det er en udfordring at beholde konkurranseevnen i europæisk planteproduksjon og samtidig reducere de negative miljøeffekter. I dag bliver produktionsnivået i nogle dyrkingssystemer ophæves ved at bruge brugen af ​​f.eks. gjødsel, plantevernmidler og teknologi, noget som maskerer produktionstap som følger af forringet jordkvalitet. Denne økte bruken af ​​innsatsfaktorer i jordbruket kan reducere lønnsomheten pga. kostadene, men kan også virke negativt på miljøet. Forbedring af jordkvaliteten er nødvendig for at komme ud af den negative spiralen, som fører til forringelse, økende forbruk af insatsfaktorer, økte omkostninger og negativ miljøkonsekvenser.

MÅL

Hovedmålet i SoilCare er at tage potentialet til jordforbedrende dyrkingssystemer og at identificere og prøve ud stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer, som har positiv indvirkning på lønnsomhet og bærekraft i Europa. Delmål

  • Å gennemgå mulige jordforbedrende dyrkingssystemer, for at identificere nuværende fordeler og ulemper, og at se nuværende og potentielle indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Utprøving af jordforbedrende dyrkingssystemer i 16 studieområder i Europa.
  • Å udvikle og anvende en integreret metodikk for at læse fordeler og begrensninger, og lønnsomhet og bærekraft af jordforbedrende dyrkingssystemer i studieområdene.
  • Å undersøke hvad som hindrer gårdbrukere i å ta i brug jordforbedrende dyrkingssystemer, og studere hvordan hensiktsmessige insentiver kan bruges som motivation til implementering.
  • Å udvikle og bruge en metode til at opskalere resultater fra studieområdene til europæisk niveau.
  • Å udvikle et interaktivt værktøj til valg af jordforbedrende dyrkingssystemer i Europa.
  • Å analysere hvordan jordbruks- og miljøpolitikken påvirker implementering af jordforbedrende dyrkingssystemer.