VARFÖR SOILCARE?

Växtproduktionen i Europa står at omfatte udmaningen om at beholde konkurrencer og samtidigt kræve en negativ miljöpåverkan. För aktiv uppehålls produktionsnivån i många odlingssystem genom ökade insatsmedel (t ex näringsämnen och bekämpningsmedel) och teknik, men döljer förluster i produktivitet som orsakas av försämrad markkvalitet. Den ökade brugerningen af ​​insatsmedel i jordbruket kan reduceres med grunden til sine omkostninger, samtidig med at den påvirker miljø negativt. Jordförbättring är nødvendig for att bryta den negative spiralen af ​​nedbrytning, ökade utsläpp, ökade kostnader och skador på miljön.

 

MÅL

Det övergripande syftet med SoilCare er at bedöma potentialen af ​​jordförbättrande odlingssystem och att identi? era och prova platsspeci? ka jordförbättringssystem som har positiva e? ekter på lönsamhet och hållbarhet i Europa.

• Genomgång av vilka odlingssystem som kan vara bedömas vara jordförbättrande och att identi? æra fördelar och nackdelar, samt at värdera nuvarande och potentiell inverkan på markkvalitet och miljö.
• Välja ut och prova jordförbättrande odlingssystem på 16 studieplatser i Europa
• Att utveckla och tillämpa en integrerad metod for att bedöma såväl fördelar and limitningar, som lönsamhet och hållbarhet hos markförbättrande odlingssystem på studyplatserna.
• Att studera hindrer för acceptans och analysera hur jordbrukarna kan uppmuntras att, genom lämpliga incitament, implementera lämpliga markförbättrande odlingssystem
• Att udvikla och tillämpa en metod for uppskalning av resultat fra studyplatser till europeisk niveauer.
• At udvikla ett interaktivt verktyg för at vælge en markörbättrande odlingssystem i Europa.
• Att analysera e? ekten av jordbruks- och miljöpolitik på implementering af odlingssystem.