HVORFOR JORDPLEJE?

Europæisk planteproduktion har en ændret udfordring med at bevare sin konkurrenceevne, samtidig med at miljøpåvirkninger mindskes. I øjeblikket opretholdes produktionsniveauet ofte ved omfattende brug af indsatsfaktorer (f.eks. Næringssto? Er og pesticider) samt teknologi, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af disse indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirket miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendigt for at bryde den negative spiral af reduceret jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

FORMEL

Det overordnede mål med SoilCare er at læse potentialet for jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi? cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positive indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Europa. 

Hovedformål

  • At undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, at identi? cere aktuelle fordele og ulemper, og at læse om og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • At udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
  • At udvikle og anvende en integreret metode til vurdering af fordele og begrænsninger samt rentabilitet og bæredygtighed af jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
  • At undersøge barrierer for implementering af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer og at analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage disse i brug.
  • At udvikle og anvende en metode til opskalering af resultater fra Forsøgsstederne til europæisk niveau.
  • At udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identifikation af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • At analysere e? ekten af ​​jordbrugs- og miljøpolitiske tiltag til fremme af egnede dyrkningssystemer.