Undersøgelser på websteder

De SICS, der er valgt til prøvning på dette undersøgelsessted, er beskrevet nedenfor:

General Trspisekategori Undersøgelser på websteder
Afgrøderotationer, jordbearbejdning, befrugtning 1. CROPSYS afgrøder, organisk og konventionel / rækkeafgrøde med fangstafgrøder -Rotation (O2, O4, C4), O2 organisk (S. byg: ley, Græskløver, fjederhvede, fjederhavre), O4 organisk (S. byg, Faba bønne, Spring hvede, Spring havre), C4 konventionel ( S. byg, Faba bønne, Spring hvede, Spring havre). +/- fangst afgrøde, +/- gødning
2. CENTRE / jord jordbearbejdning intensiteter og dækafgrøder (måske) - Pløjet / harvet / direkte boret, afgrødetype, fangst afgrøde type, +/- halm
3. Screening af forskellige typer fangstafgrøder (måske) - Forskellige arter af dækafgrøder. Dette år inkluderer også blandinger af forskellige arter
4. Askov og Samsø / som demonstreret under den årlige mødeudflugt 2018 (demonstration)
5. Askov og Jyndevad / eksperimenter med forskellige niveauer af befrugtning og kalkning (LT)

Studieplakat 2018 (Download)

 

Geografisk beskrivelse

Det danske websted er centreret i Viborg Kommune og Region Midtjylland, hvor det største landbrugsforskningscenter og Aarhus Universitet, Institut for Jordbrugsproduktion ligger også. Webstederne trækker på omfattende langsigtede data fra feltstationer (se nedenfor) og nærliggende landbrugslandskabsundersøgelsessteder, hvorfra dataindsamling er blevet koordineret i NitroEurope EU-integrerede projekt (2007-2011), MEA_scope EU's strategiske forskningsprojekt (2004-2007) osv. Og og række andre forskningsprojekter (1994-nu).

Det danske websted repræsenterer de mest landbrugs- og husdyrintensive vestlige dele af Danmark med omfattende tilgængelige data til opskalering og generalisering. Området er domineret af lammende moræner (ca. 40-70 m over havets overflade), med landbrugs- og rotationsafgrødesystemer som dominerende arealanvendelse. Klimaet er tidsmæssigt kystnært med betydelig overskydende nedbør, især uden for den største vækstsæson. Desuden vil vi i undersøgelserne inkludere vores meget tætte samarbejde med de danske landmænds udvidelsestjenester (www.seges.dk) og de stærke lokale landmændsforeninger.

Pedoklimatisk zone
Domineret af sand-lerjord, med nogle tørv jord. Beliggende på grænsen mellem den atlantiske og den kontinentale biogeografiske region, Atlanterhavets nordlige klima. Nogle sandjord overrisles, og vi har data om både vandede og ikke-vandede forhold.

.