Vi er nå ved slutten av SoilCare prosjektets andre år og arbeidet med å planlegge og implementere forsøk für å undersøke effekten av ulike jordforbedrende tiltak er godt i gang. I den anledning ønsker vi i den norske SoilCare-gruppa på NIBIO å Distribuere dette nyhetsbrevet für å holde dere oppdatert på fremgang og aktiviteter i prosjektet. Vi har für øyeblikket tre ulike forsøksfelt; fangvekstforsøk i Hvitsten (Vestby kommune), Biologisk jordløsning i Solør Odal og Senter für Presisjonslandbruk på Apelsvoll.