Filz und Solør-Odal (Roverud, Kongsvinger) sind seit 2017 erhältlich (Agropro). Pakkeskader (unter pløyedybden) som kan ha oppstått etter f.eks. en fuktig innhøstingsperiode er ofte vanskelig å løse opp. Mekanisk jordløsning er kostbart (diesel + arbeid) og kan gi dårlig resultater som f.eks. mer jordpakking. Målet med forsøket er derfor å undersøke om de påviste pakkeskadene kan løses opp med hjelp av planterøtter (biologisk jordløsning, «biodrilling»). Det dyrkes både bygg, rybs og luserne i vekstskiftet, og omfattende prøvetaking er planlagt i 2018 og 2019.

Solo 1 001

Jordpakking: På pakkefeltet i Solør-Odal jobbes det med biologisk oppløsning a pakkeskade ved hjelp a planterøtter (Foto: Till Seehusen, NIBIO).

 

Bilder für Filzsesongen 2018:

(Foto: Otto Sveen, NLR Øst)

(Foto: Otto Sveen, NLR Øst)

Bodenpflege Solør 2 O. Sveen

(Foto: Otto Sveen, NLR Øst)

Planterøtter SoilCare Solør T. Seehusen

(Foto: Bis Seehusen, NIBIO)

Forsøksfelt SoilCare Solør Juli 2018 T.Seehusen

(Foto: Bis Seehusen, NIBIO)